Literatura o Benkovcu i Dalmaciji

Ovo je selekcija literature o Benkovcu i Dalmaciji. Spisak je prikupljen onlajn, sa više strana a osobice foruma. Greške su moguće i ukoliko ih ima, napišite u komentaru.

Banovic Sjepan, Hrvatski idealizam i velikosrpska ideja (od Vuka Karadzica do danas), Obzor, Zagreb, 68/1927, 179-184, 5;

Banovic, Stjepan, Kratki pregled hrvatskog idealizma i velikosrpske ideje od Vuka Karadzica do nasih dana, U Koprivnici, 1927. (Politicka knjiznica; 2);

Baricic, Ranko, Scene kosovske bitke na tanjiru majstora Horacija Fortece Sibencanina, u: Kosovska narodna citanka, Sibenik 1989, 33-39;

Bach, Ivan, Ruski zlatarski radovi 18. i 19. stoljeca u crkvi sv. Ilije u Zadru, Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zadar, 9/1962, 313-329;

Beric, Dusan P., Dva Dositejeva poznanika iz Dalmacije, Kovcecic, Beograd, 5/1963, 141;

Beric, Dusan, Iz knjizevne proslosti Dalmacije, Split 1956;

Beric, Dusan, Srbi u Dalmaciji od kraja XVII veka do 1914. godine, u: Srpski narod van granica danasnje SR JUgoslavije od kraja XV veka do 1914. godine, Beograd 1996, 83-96;

Beroz, Josip, Pobune u Dalamaciji protiv Francuza 1806. i 1807. godine (u povodu dvjestogodisnjice Napoleonova rodenja), ZR, 1969, 4, 263-287;

Continue reading

Advertisements