Deset razloga za sve što nam se dešava u životu:

1. Da bismo se osetili u ovom svetu kao kod kuće
2. Da bismo potpuno prihvatili sebe
3. Da bismo shvatili da možemo pustiti uzde straha
4. Da bismo stekli sposobnost opraštanja
5. Da bismo otkrili svoje istinske talente
6. Da bismo otkrili istinsku ljubav
7. Da bismo postali jači
8. Da bismo naučili da uživamo u zivotu
9. Da bismo naučili da živimo sa osećanjem da imamo određenu misiju
10. Da bismo postali istinski dobra osoba.