Refleksije o neophodnosti antikomunizima u 20 tačaka

Napomena: Niz pojmova i događaja su navedeni i ne detaljnije razrađeni budući da bi podrobnije pisanje o svakom ponaosob ovaj reflektivno kritični dokument proširilo na obim knjige.

Screenshot 2018-12-24 at 02.50.32.png

1=) Nelegitimnost

Zamislite da jedna partija osnuje svoju paravojsku? Recimo vojska Liberalno demokratske partije na čelu sa Čedom Jovanovićem… Continue reading

Advertisements

Literatura o Benkovcu i Dalmaciji

Ovo je selekcija literature o Benkovcu i Dalmaciji. Spisak je prikupljen onlajn, sa više strana a osobice foruma. Greške su moguće i ukoliko ih ima, napišite u komentaru.

Banovic Sjepan, Hrvatski idealizam i velikosrpska ideja (od Vuka Karadzica do danas), Obzor, Zagreb, 68/1927, 179-184, 5;

Banovic, Stjepan, Kratki pregled hrvatskog idealizma i velikosrpske ideje od Vuka Karadzica do nasih dana, U Koprivnici, 1927. (Politicka knjiznica; 2);

Baricic, Ranko, Scene kosovske bitke na tanjiru majstora Horacija Fortece Sibencanina, u: Kosovska narodna citanka, Sibenik 1989, 33-39;

Bach, Ivan, Ruski zlatarski radovi 18. i 19. stoljeca u crkvi sv. Ilije u Zadru, Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zadar, 9/1962, 313-329;

Beric, Dusan P., Dva Dositejeva poznanika iz Dalmacije, Kovcecic, Beograd, 5/1963, 141;

Beric, Dusan, Iz knjizevne proslosti Dalmacije, Split 1956;

Beric, Dusan, Srbi u Dalmaciji od kraja XVII veka do 1914. godine, u: Srpski narod van granica danasnje SR JUgoslavije od kraja XV veka do 1914. godine, Beograd 1996, 83-96;

Beroz, Josip, Pobune u Dalamaciji protiv Francuza 1806. i 1807. godine (u povodu dvjestogodisnjice Napoleonova rodenja), ZR, 1969, 4, 263-287;

Continue reading

The historian’s choice

Events which shaped the world as we know it:

napoleon

1. c.3500 BC Invention of the wheel and plough in Mesopotamia (present-day Iraq); invention of the sail in Egypt: three fundamental inventions for trade, agriculture and exploration.

2. c.3200 BC Invention of writing in Mesopotamia: the means to record and understand human history.
3. c.3000 BC Founding of the first cities in Sumeria (present-day Iraq): origin of modern social and administrative structures.
4. c.1600 BC Modern alphabet invented: the essential means of communication of complex concepts and culture.
5. c.1600 BC Beginning of Greek civilisation: essential to Western heritage and the root of mathematics, philosophy, political thinking and medicine.
6. 753 BC Foundation of Rome: the Roman Empire is a pillar of the modern age, producing ideas on justice, law, engineering and warfare.

Continue reading