Literatura o Benkovcu i Dalmaciji

Ovo je selekcija literature o Benkovcu i Dalmaciji. Spisak je prikupljen onlajn, sa više strana a osobice foruma. Greške su moguće i ukoliko ih ima, napišite u komentaru.

Banovic Sjepan, Hrvatski idealizam i velikosrpska ideja (od Vuka Karadzica do danas), Obzor, Zagreb, 68/1927, 179-184, 5;

Banovic, Stjepan, Kratki pregled hrvatskog idealizma i velikosrpske ideje od Vuka Karadzica do nasih dana, U Koprivnici, 1927. (Politicka knjiznica; 2);

Baricic, Ranko, Scene kosovske bitke na tanjiru majstora Horacija Fortece Sibencanina, u: Kosovska narodna citanka, Sibenik 1989, 33-39;

Bach, Ivan, Ruski zlatarski radovi 18. i 19. stoljeca u crkvi sv. Ilije u Zadru, Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zadar, 9/1962, 313-329;

Beric, Dusan P., Dva Dositejeva poznanika iz Dalmacije, Kovcecic, Beograd, 5/1963, 141;

Beric, Dusan, Iz knjizevne proslosti Dalmacije, Split 1956;

Beric, Dusan, Srbi u Dalmaciji od kraja XVII veka do 1914. godine, u: Srpski narod van granica danasnje SR JUgoslavije od kraja XV veka do 1914. godine, Beograd 1996, 83-96;

Beroz, Josip, Pobune u Dalamaciji protiv Francuza 1806. i 1807. godine (u povodu dvjestogodisnjice Napoleonova rodenja), ZR, 1969, 4, 263-287;

Bjelanovic, Zivko, Imena stanovnika mjesta Bukovice, Split 1978;

Bjelanovic, Zivko, Antroponimija Bukovice, Split 1988;

Bjelanovic, Zivko, Toponimija benkovackog kraja kao ogledalo njegove proslosti, Benkovacki kraj kroz vjekove, zbornik 1, Benkovac 1987, 171-185;

Bjelanovic, Sava, Kako smo selili iz Bosne i Hercegovine, Novi Trebevic: veliki srpski ilustrovani kalendar u Bosni i Hercegovini za godinu prostu 1893, Sarajevo, 2//1892/, 103-110;

Bjelanovic, Sava, Predgovor, u: Hermann Ignaz Bidermann, O etnografiji Dalmacije, U Zadru, 1893. (2. izd.), str. III, IX;

Bogovic, Mile, Katolicka crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletacke vladavine, Zagreb 1982;

Bodulic, D., Pohrvacenje klasicne gimnazije, u: Spomen 150-godissnjice klasicne gimnazije u Splitu, Split 1967, 20-25;

Bojanovski, Ivo, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Sarajevo 1974;

Bojovic, Zlata, Odjeci istorijskih zbivanja u Ravnim kotarima u delima baroknih pisaca, Benkovacki kraj kroz vjekove, zbornik 1, Benkovac 1987, 149-156;

Boca, Stefan, Srpska crkva u Dalmaciji i Boko Kotorskoj, u: Srpska pravoslavna crkva 1219-1969: spomenica o 750-godisnjici autokefalnosti, Beograd 1969;

Bracenjell, Catherine NJendy, The Uskoks of Senj: piracy, banditry, and holy njar in the sixteenth-century Adriatic, Ithaca and London 1992;

Brkic, Ivo, Plesni folklor Ravnih Kotara i Bukovice, Benkovacki kraj kroz vjekove, zbornik 1, Benkovac 1987, 261-284;

Budimir, Milojko, Manastir Krka – arheolosko istarzivanje: zastitni radovi, Obavijesti, Zagreb, 22/1990, 2, 55-56;

Veselinovic, Rajko L., Umetnost u Srba Severne Dalmacije u XVIII stolecu (prilog istorije srpske umetnosti u XVIII veku), Zbornik za likovne umetnosti /Matice srpske/, Novi Sad, 18/1982, 199-214 (i separat);

Vince, Zlatko, Pogledi Bozidara Petarnovica na knjizevni jezik, Zbornik za filologiju i lingvistiku, 4-5/1961-62, Novi Sad 1962, 357-361.

Vladika Stefan Knezevic: posmrtno, u: Almanah: Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb 1971, 31-33;

Vlajinac, Milan Z., Moba i pozajmica, narodni obicaji udruzenoga rada, opis ocena i njihovo sadasnje stanje, Srpski etnografski zbornik, knj. XLIV, Beogad 1929;

Vlahov, Simun, Sjevernom Dalmacijom, Zagreb 1939;

Vlahovic, Petar, Etnicke i etnoloske odlike Republike Srpske Krajine, u: Republika Srpska Krajina, Knin-Beograd 1996;

Vlacic, LJubo, Dr. Bozidar Petranovic i unija: po spisima tajne arhive Namesnistva dalmatinskog, Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, knj. 9, Beograd 1929;

Ljubo Ner. Vlacic, Iz proslosti srpske oblasti neretljanske, U Mostaru 1901;

Vlacic, Ljubo Ner., Iz proslosti srpske oblasti neretljanske, Dubrovnik 1903;

Vlacic, Ljubo, Iz Tajne arhive Namesnistva dalmatinskog u Zadru, Glasnik Srpske pravoslavne patrijarsije, U Sremskim Karlovcima, 8/1927, 2 (15/28. 01.);

Vojnovic, Lujo, Pad Dubrovnika, I, II, Zagreb 1908;

Vukomanovic, Rade, Dubrovnik, u: Almanah: Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb 1971, 77-106;

Gavazzi, Milovan, Vitalnost obicaja pobratimstva i posestrimstva u sjevernoj Dalmaciji, Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zagreb, 2/1955;

Gavrilovic, Slavko, Migracije, demografija i naseljavanje u Republici Srpskoj Krajini (XIV – XX veku), u: Republika Srpska Krajina, Knin-Beograd 1996;

Garanjin, Ivan Luka, Ekonomsko-politicka razmisljanja o Dalmaciji, (preveli Josip Posedel i Katarina Hraste), Split 1995;

Grgic, Ivan, Postanak i pocetno uredenje Vojne krajine kninskoga kotara pod Venecijom, Starine JAZU, 52, Zagreb 1962;

Grmek, Mirko-Drazen, Moscatijeva zapazanja o “morlackoj” medicini, Zbornik za narodni zivot i obicaje Juznih Slavena, knj. 40, Zagreb 1962;

Grubac, Jordanka, Redovnicke oaze u dalmatinskom krsu, Start, Zagreb 22. VII 1989, 535, 61;

Grujic, Radoslav M., Istoriski znacaj Srba u Hrvatskoj, Beograd /1940/;

Denic, Cedomir, Skolovanje daka iz Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u karlovackoj gimnaziji 1791-1848. godine, Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 3, Beograd 1995;

Deretic, Jovan, Almanasi Vukovog doba, Beograd /1979/;

Desnica, Bosko, Zagorska Dalmacija pod Mlecanima i Turcima, Nova Evropa, /Zagreb/, 1932, knj. XXV, br. 12;

Desnica, Bosko, Jedan krajiski statut i nekoliko priloga za proucavanje “lige”, Magazin sjeverne Dalmacije, Split, 2/1935,

Desnica, Bosko, Jedna nepoznata buna i jedan neznani mucenik, Magazin sjeverne Dalmacije, Split, 2/1935;

Desnica, Bosko, Nekoliko priloga istorijskom proucavanju narodne pjesme, Magazin sjeverne Dalmacije, Split, 1/1934, 7-24;

Desnica, Bosko, Nekolko podataka o perastanskim hajducima i o harambasi Baju Pivljaninu, Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 7/1927, sv. 1-2, 179-188;

Desnica, Bosko, Odlomci iz istorije kotarskih uskoka: prilike i dogadaji u Dalmaciji na pocetku Kandijskog rata, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 50/1928-1929, Split, 1932;

Desnica, Bosko, Stojan Jankovic i uskocka Dalmacija: izabrani radovi (priredio Srdan Volarevic), Beograd 1991;

Desnica, Bosko, Trag o jednom pravilniku na srpskom jeziku iz 1678. god., Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 17/1937, sv. I, 122-123;

DobraZinovic, Golub, Vuk i sjeverna Dalmacija, u: Benkovacki kraj kroz vjekove, zbornik1, Benkovac 1987, 195-205.

Dobrota, Damjan/, Zivotopis Silvestra Vuckovica jeromonaha krupskog bivseg paroha skradinskog, SDM za 1861, U Becu 1861;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s