Umeće življenja

Onaj ko je orijentisan prema imanju uvek se radije oslanja na štake nego na sopstvene noge.

by Mikey Burton - Onaj ko je orijentisan prema imanju uvek se radije oslanja na štake nego na sopstvene noge... copy

Takva ličnost se služi spoljnjim objektima da bi mogla da postoji, da bi mogla da bude onakva kakva želi, pri čemu je ono što jeste samo dok nešto ima. Taj pojedinac određuje sebe kao subjekt prema posedovanju nekog objekta. Objekti ga poseduju, a preko njih i objekat imanja tih objekata.

Metafora štaka kojima neko zamenjuje vlastite noge istovremeno očigleno pokazuje značenje one druge orijentacije, prema bivanju. Kao što ima fizički kapacitet da se oslanja na sebe, koji se može zameniti štakama ako tako mora biti, čovek isto tako raspolaže i psihičkim sposobnostima da se oslanja na sebe: sposobnošću da voli, da misli, sposobnošću za plodotvorne aktivnosti.

Ali moguće je i zameniti te urođene psihičke moći orijentacijom prema imanju, tako da sposobnost da se voli, radi i delotvorno postupa zavisi od objekta imanja koji su nam prionuli za sce.

Erik From, Umeće življenja (uvod)

Slika – Mikey Burton ©

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s