Umeće življenja

Onaj ko je orijentisan prema imanju uvek se radije oslanja na štake nego na sopstvene noge.

by Mikey Burton - Onaj ko je orijentisan prema imanju uvek se radije oslanja na štake nego na sopstvene noge... copy

Continue reading

Advertisements

Deset razloga za sve što nam se dešava u životu:

1. Da bismo se osetili u ovom svetu kao kod kuće
2. Da bismo potpuno prihvatili sebe
3. Da bismo shvatili da možemo pustiti uzde straha
4. Da bismo stekli sposobnost opraštanja
5. Da bismo otkrili svoje istinske talente
6. Da bismo otkrili istinsku ljubav
7. Da bismo postali jači
8. Da bismo naučili da uživamo u zivotu
9. Da bismo naučili da živimo sa osećanjem da imamo određenu misiju
10. Da bismo postali istinski dobra osoba.

Potomci Svetog Save

Kace nam se rasušile, bačve rastočile,
brašno nam se ubuđalo, čorba prokisla;
raž nam se zatravila, kosa uvašljivila,
vino se usirćilo, sirće izvetrelo.

Našu sveću gase, žetvu pale,
Mi smo u mastionicu Savinu pesak usuli,
od Takovskog grma kašike izdeljali.
Sve usijano, i osijano, i užareno — ugasili,
pa, u mraku, sabrano rasuli,
zašiveno rašili, pomireno zakrvili,
isceljeno ozledili, utešeno ucvelili,
nedeljivo razdelili.

Ljubomir Simović